V nadaljevanju navajamo nekatere izmed projektnih referenc:

BT-Store.com

Za Best Travel Store smo razvili posebne importerje za procesiranje večje količine analitičnih podatkov (Google Analytics) v OLTP bazo za nadaljne analize.

Case Sensitive d.o.o.

Razvoj programske opreme za procesiranje rasterskih slik, kjer se na podlagi rasterske slike in vhodnih parametrov generira procesirana vektorska slika z različnimi metodami "čečkanja" - umetniški projekt.

International Judo Federation

Razvoj aplikacije za urejanje članstva in izdajo članskih kartic na mednarodnem nivoju, kar je podlaga za prijave na vsa tovrstna tekmovanja (informacijska arhitektura, oblikovanje in izdelava). Razvoj spletne aplikacije za prijavo tekmovalcev na mednarodna tekmovanja.

Inštitut za varovanje zdravja

Razvoj in vzdrževanje aplikacije za spremljanje obolevnosti pandemske gripe

Inštitut za varovanje zdravja

Vzdrževanje in nadgradnje spletnega mesta ivz.si

Inštitut za varovanje zdravja

Razvoj aplikacije za spremljanje črevesno nalezljivih bolezni

Inštitut za varovanje zdravja

Razvoj visoko-performančnih vtičnikov za spletno platformo za strukturiran prikaz novic

Inštitut za varovanje zdravja

Dodelava in prenovitev spletnega mesta EPAAC - European partnership for action against cancer.

Inštitut za varovanje zdravja

Pomoč pri vzpostavitvi geoinformacijskega sistema za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih - www.gepgis.eu

Jantar d.o.o.

Razvoj OPC-kompatibilnega strežnika za integracijo Jantarjevega sistema za kontrolo dostopa s Siemensovim nadzornim sistemom.

Narodna in univerzitetna knjižnjica

Sodelovanje pri razvoju spletne digitalne knjižnjice (dlib.si) ter odprava performančnih izzivov na področju skalabilnosti.

Žurnal d.o.o.

Izvedba performančnih analiz spletnih mest podjetja Žurnal d.o.o.. Optimizacija sistemske arhitekture in izdelava strategije za izboljšanje odzivnosti spletnih mest.

ISL Online

Razvoj Android klienta za pomoč na daljavo ter razvoj funkcionalnosti oddaljene podpore na operacijskem sistemu Android.

Abakus d.o.o.

Razvoj sistema nadzora dostopa do podatkov za podatkovni strežnik MS SQL Server in potrebne sisteme za integracijo s sistemom Arbiter. (audit trail)

Telekom

Svetovanje na projektu ukinitve in prenosa kompletnega informacijskega sistema za CRM, Provisioning, Rating, Billing na drugo platformo.

Klika d.o.o.

Implementacija SSO sistema za Zavarovalnico Triglav.

Ikon S.r.l.

Razvoj iPhone Autovie aplikacije za informiranje uporabnikov avtocest o stanju na avtocestnem križu v Benečiji

Telekom Slovenije

Razvoj sistema za sledenje testnim ciklom in avtomatizirano poročajo in odkrivanje ozkih grl

Slovenski filmski center

Prenova in implementacija ter oblikovanje spletnega portala, ter vzpostavitev baze slovenskega filma.

LogX

Načrtovanje in implementacija storitve nadzora satelitskih povezav in implementacija rešitve z uporabo Bridgetechove strojne opreme za zajem metrik v realnem času. www.rfc-mon.net

ITARS

Načrtovanje visoko skalabilnega sistema za masovno pošiljanje elektronske pošte Squalomail.

SURS

Načrtovanje in izdelava spletne in Windows aplikacije za vnos in popis cen za statistično obdelavo.

SURS

Načrtovanje in izdelava mobilne Windows 10 UAP aplikacije za vnos cen produktov PPP Eurostat.

Telekom

Vzpostavitev sistemskega sledenja rezultatov end-to-end testiranja kompleksnih informacijskih rešitev - projekt Phoenix.

Telekom

Vpostavitev sistema za sledenje rezultatom end-to-end testiranja kompleksnega informacijskega sistema WFM - workforce management.

Telekom

Svetovanje na področju uvedbe "omni-channel" platforme SAP Hybris.

Halcom

Izdelava prototipa bančne aplikacije nove generacije za mobilne naprave (iOS, Android)